Man stránky sú základom dokumentácie k rôznym programom, príkazom, knižniciam v unixových systémoch. Rozdeľujú sa podľa typu do sekcií.

Sekcie
1 Spustiteľné programy alebo príkazy intro(1)
2 Systémové volania (funkcie kernelu) intro(2)
3 Volania knižníc (funkcie knižníc) intro(3)
4 Špeciálne súbory (zvyčajne v /udev) intro(4)
5 Formáty súborov a konvencie (napr. /etc/passwd) intro(5)
6 Hry intro(6)
7 Rôzne (vrátane makro balíčkov a konvencií) intro(7)
8 Príkazy pre správu (zvyčajne len pre root-a) intro(8)
9 Rutiny kernelu [bez štandardov] intro(9)

Viac informácií na stránke man(1).

Copyright © 2010-2024 Platon Technologies, s.r.o.           Index | Man stránky | tLDP | Dokumenty | Utilitky | O projekte
Design by styleshout